Linkedin

Jalecon Ltd

Linkedin

Jalecon-yhteiskehitysprojektit

Digitalisaatio on niin iso muutos, että se vaikuttaa väistämättä liiketoiminnan perinteisinä pidettyihin malleihin.

Jalecon-yhteiskehitysprojektin tavoitteena on auttaa yrityksiä näkemään liiketoimintamallit uudenlaisessa valossa ja hyödyntämään digitalisaation mahdollisuudet.

Yhteiskehitysprojektin tarkoitus on myös rakentaa uusia arvoverkkoja, joissa kiinnitetään erityisesti huomiota arvon luonnin elinkaareen. Liikkeelle lähdetään tutkimuksesta sekä teknologian, tuotteiden ja systeemien mahdollistamista erilaisista vaihtoehdoista niin, että päädytään kokonaisvaltaisiin palveluihin.