Linkedin

Jalecon Ltd

Linkedin

Jalecon-konsultointipalvelut

Jalecon-konsultointipalvelut pureutuvat yrityksen eri elinkaarivaiheisiin: aloittavan yrityksen liikeidean kirkastamiseen, yrityksen kasvuvaiheen kehittämiseen ja kansainvälistymisen läpilyömiseen. Lisäksi Jalecon keskittyy yhteistyöhön vaiheessa, jossa yritys tähtää digitalisaation hyödyntämiseen liiketoiminnassaan.

Yhteistyössä kiinnitetään erityisesti huomiota arvon luonnin elinkaareen sekä uuden teknologian ja liiketoiminnan yhteensovittamiseen. Fokuksessa on konkretia: kartoitukset, konseptointi ja muu kehittäminen sekä ohjeistukset.

Kun kyse on uuden rakentamisesta, Jalecon avustaa rahoitusneuvotteluissa. Se luo ja rakentaa yhteistyöverkostot sekä solmii niihin liittyvät sopimukset. Lisäksi Jaleconin asiantuntija voi johtaa verkostoja tarvittavan ajan, ennen kuin vetovastuu siirtyy yrityksen omalle henkilökunnalle.